Doktor Mariusz Kuwik
W ramach indywidualnej praktyki lekarskiej badania okulistyczne wykonuje specjalista okulista lek. med. Mariusz Kuwik